Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

4.4.18.12 ~ 4.4.18.13

  • Στις ρυθμίσεις αντικαταστάθηκαν τα πλαίσια καταχώρησης ονομάτων ΙΟ & Access με ξεχωριστό παράθυρο το οποίο ανοίγει από Ρυθμίσεις -> Διάφορα -> "Ονομασία IO & Access" (είναι πλέον δυνατό να καταχωρηθούν ονομασίες και για τα 9 ΙΟ έναντι των 3 που ίσχυε έως τώρα)
  • Στις ρυθμίσεις μπήκε επιλογή "Υπάρχουν Controllers". Αφορά εγκατάσταση χωρίς το μηχανισμό αποστολής ενδείξεων κλειδιών, θερμοκρασιών κλπ. Έτσι λειτουργούν μόνο οι αυτοματισμοί (σε συνδυασμό με την παραπάνω επιλογή - προκαθορισμένη τιμή: ΝΑΙ)

  • Στις ρυθμίσεις μπήκε επιλογή "Στήλες αυτοματισμών αντί συναγερμών" για να εμφανίζονται στήλες των αυτοματισμών (αντί των ενδείξεων συναγερμών κλπ). Οι αυτοματισμού που είναι τύπου manual, μπορούν να αλλάζουν από τον κεντρική οθόνη αντί να ανοίγει το παράθυρο κάθε δωματίου (προκαθορισμένη τιμή: ΟΧΙ)
    Σημείωση: παρόμοια ρύθμιση υπάρχει και στο τερματικό (ανεξάρτητη της επιλογής του κεντρικού που σημαίνει ότι στο κεντρικό μπορούμε να εμφανίζουμε τις ενδείξεις συναγερμών και άλλα, ενώ σε ένα τερματικό να εμφανίζουμε τις ενδείξεις των ΙΟ) από "Ρυθμίσεις Σύνδεσης Τερματικού" -> "Στοιχεία Τερματικού" -> "Show IO columns instead of alarms and others"
  • Στην γραμμή κατάστασης εμφανίζεται ένδειξη χρήσης της CPU (%).
  • Διάφορες μικροδιορθώσεις / βελτιώσεις

(οι αριθμοί στις παρενθέσεις αφορούν τον αριθμό hasp που έχει ο πελάτης - 36007=παλιό, 27735=νέο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου