Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

3.8.1

 • Ενεργοποίηση ενός πεδίου στο πρωτόκολλο FIAS ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή κλειδιού σε πολλά δωμάτια (extra rooms)
 • FB_Restore 6.4 (διόρθωση των λειτουργιών backup και restructure)

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

3.8

 • Μηχανισμός ανοίγματος πολλών δωματίων με κλειδί πελάτη
  _Τα κλειδιά στα extra-rooms θα έχουν κόκκινο χρώμα (και στο τερματικό και στο Wizard key form)
  _Τα κλειδιά που είναι επικεφαλής άλλων, θα έχουν μπλε χρώμα
  _Δεν επιτρέπουμε σύνδεση δίδυμων δωματίων που έχουν κλειδιά extra-rooms
  _Δεν επιτρέπουμε εγγραφή κλειδιών (από το παράθυρο Wizard) σε θέσεις που εμπλέκονται με κλειδιά extra-rooms
  _ΔΕ μπορεί να γίνει και για τα κλειδιά υπαλλήλων. Πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι το καρτάκι δε θα μπορεί να στείλει σωστά τις εντολές DND (π.χ. από καθαρίστρια) επειδή νομίζει ότι πρόκειται για πελάτες !!! Έτσι λοιπόν, απαγορεύουμε τη δυνατότητα να γράφει τα κλειδιά των εργαζομένων και σε άλλα δωμάτια (όπως γίνεται πλέον με τα κλειδιά πελατών)
 • Κατά την εγγραφή κλειδιού, αν το καρτάκι έκανε timeout, απαντούσα αρνητικά στο GUI, FIAS κλπ αλλά ο κώδικας συνέχιζε να προσπαθεί να γράψει το κλειδί !!! Είναι βέβαια σχετικά απίθανο να κάνει timeout ένα καρτάκι !!!
 • Το 6ο κλειδί πελάτη PMS δεν καθάριζε όταν αυτός αναχωρούσε από το δωμάτιο (άδειασμα)
 • Διορθώθηκε η εγγραφή κλειδιού SHOP
 • Όταν έχουμε σύνδεση με Protel, απενεργοποιούμε την επιλογή ActionByDeparture (άδειασμα μόλις παρέλθει η ώρα αναχώρησης)
  Στην μη-PMS περίπτωση, λειτουργεί κανονικά
 • Cosmetic changes στο παράθυρο των ρυθμίσεων
 • Στο τερματικό δεν αναβαν σωστά τα εικονίδια βαλίτσας όταν είχαμε PMS σύνδεση στην περίπτωση που δε συμβάδιζε η ημερομηνία του υπολογιστή με την PMS ημερομηνία
 • Παράμετρος "Καταγραφή εντολών FIAS" σε αρχείο fias_cmd.log
 • Συμπίεση αρχείων log στο zip_logs.zip μέσα από το παράθυρο των ρυθμίσεων
 • Μπήκαν μηνύματα που δείχνουν για ποιο λόγο μπορεί να απέτυχε η μεταφορά ενός πελάτη από τη λίστα αφίξεων σε δωμάτιο, όταν κάνουν δεξί κλικ πάνω σε έναν Arrival Customer
 • Μπήκαν εικονίδια σε αρκετά κουμπιά παραθύρων
 • Στη μεταφορά κλειδιών από λίστα στο δωμάτιο, στην περίπτωση No-PMS πελατών (δηλαδή χειροκίνητες καταχωρήσεις), τα κλειδιά θα μεταφέρονται σε όποια άδεια θέση βρεθεί στο δωμάτιο και όχι σε αντιστοιχία 1-1 όπως γίνοταν έως τώρα. Αυτό έγινε κυρίως λόγω των νέων "κόκκινων κλειδιών" τα οποία δε διαγράφονται από τα δωμάτια όταν αυτά αδειάσουν, παρά μόνο όταν διαγράφεται το επικεφαλής κλειδί (δηλαδή το μπλε).
 • Κατά την εγκατάσταση στον υποκατάλογο drivers που δημιουργείται μέσα στον κατάλογο του προγράμματος, υπάρχει και το αρχείο CDM20814_Setup.exe, το οποίο εγκαθιστά τους drivers για το USB Nemesis (και σε Windows 32bit και σε 64bit). Αυτό πρέπει να εκτελεστεί με δικαιώματα διαχειριστή (administrator)