Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

4.4.18.10

  • Στις εκδόσεις από 4.4.18.6 μέχρι 4.4.18.9 εμφανίστηκε ένα πρόβλημα με την ενημέρωση των αυτοματισμών (ΙΟ) σε δωμάτια που αποσυνδέθηκαν (π.χ. διακοπή ρεύματος).
  • Ενδεχομένως να είχε απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αναγνώρισης των USB-NEMESIS του κεντρικού υπολογιστή (μόνο για την περίπτωση που υπήρχε εγκατεστημένο FIAS)
  • Κάποιες εσωτερικές μικροδιορθώσεις
(οι αριθμοί στις παρενθέσεις αφορούν τον αριθμό hasp που έχει ο πελάτης - 36007=παλιό, 27735=νέο)

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

4.4.18.9

  • Εμφανίζεται μήνυμα αναμονής κατά την πρώτη εκτέλεση όταν χρειάζεται αναβάθμιση της βάσης δεδομένων.
  • Στο παράθυρο ρύθμισης των δωματίων μπήκε εικονίδιο δίπλα από την έκδοση firmware που δείχνει αν είναι xport ή netport
  • Επιτρέπεται η αλλαγή από virtual σε κανονικό δωμάτιο και το αντίστροφο (αρκεί το δωμάτιο να μην είναι μέλος family roomVF ή F)
  • Μπήκε νέο κριτήριο εμφάνισης συμβάντων ανά υπάλληλο στο ιστορικό συμβάντων !!!!

(οι αριθμοί στις παρενθέσεις αφορούν τον αριθμό hasp που έχει ο πελάτης - 36007=παλιό, 27735=νέο)

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

4.4.18.8

  • Διάφορες βελτιστοποιήσεις και επίλυση θεμάτων με δωμάτια που φαινόντουσαν αποσυνδεδεμένα.
(οι αριθμοί στις παρενθέσεις αφορούν τον αριθμό hasp που έχει ο πελάτης - 36007=παλιό, 27735=νέο)