Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

4.4.18.5

  • Μερικές εσωτερικές γενικές διορθώσεις
  • Προσθήκη νέας επιλογής στο PLC παράθυρο
  • Το τερματικό έχει πλέον και τους ήχους συναγερμών. Σε περίπτωση που δεν τους χρειάζεται, υπάρχει δυνατότητα σίγασης (εικονίδιο ηχείου στο κάτω δεξιό άκρο)