Σάββατο, 27 Ιουλίου 2013

4.0.0.1 (β)

  • Το πρόγραμμα λειτουργεί με hasp διαφορετικής τεχνολογίας. Αν αναβαθμίσετε το πρόγραμμα στην έκδοση 4, θα πρέπει να προμηθευτείτε νέο hasp
  • Στο αρχείο εγκατάστασης περιέχονται οι πιο πρόσφατοι drivers για το hasp οι οποίοι υποστηρίζουν και τα Windows 8 (μέγεθος αρχείο εγκατάστασης 20 ΜΒ)