Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2010

3.0.10

  • Στον αυτοματισμό δωματίου δεν αντέγραφα δύο πεδία στην περίπτωση που γινότανε αντιγραφή σε άλλα δωμάτια
  • Έκδοση τερματικού 1.0.3.21 - συμβατή με την προηγούμενη (αλλαγές για να μη κλείνει το παράθυρο δωματίου απ'όλα τα συμβάντα, αλλά μόνο από αλλαγές που επηρεάζουν το user interface του παράθυρου δωματίου)