Πέμπτη, 2 Μαΐου 2013

3.8.12

  • Η ανάγνωση κάρτας από USB Nemesis θα στέλνει τους αριθμητικούς χαρακτήρες που συνθέτουν το όνομα δωματίου στην εφαρμογή που εκείνη τη στιγμή βρίσκεται στο προσκήνιο (για αυτόματη συμπλήρωση του αριθμού δωματίου σε εφαρμογές POS)