Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

3.3 a

  • 19/9/2010 - Τα τερματικά θα είναι πλέον σε θέση να γράφουν κλειδιά χωρίς την παρέμβαση του χειριστή (παίρνοντας εντολές πρωτοκόλου FIAS).
  • Μπήκε παράμετρος "Θα επιτρέπονται αντίγραφα κλειδιών (κλώνοι)"
  • Μπήκε παράμετρος "Θα επιτρέπεται διαγραφή κλειδιών (από το παράθυρο δωματίου)"
  • Στους αυτοματισμούς δωματίου, αν είχαμε ορίσει trigger με θερμοστάτη, στο ξεκίνημα του προγράμματος πάντα έκλεινε το IO και μετά από 30 δευτερόλεπτα αν η θερμοκρασία ήταν πάνω ή κάτω από το όριο (ανάλογα με το αν είχαμε επιλέξει ψύξη ή θέρμανση), άνοιγε.
    Τώρα στο ξεκίνημα του προγράμματος αν ικανοποιείται το κριτήριο (και βρεθεί ανοιχτό το ΙΟ), δε θα κλείνει.
  • Μπήκε παράμετρος "Ο θερμοστάτης θα ενεργοποιεί αυτοματισμό όταν ξεπεράσει x seconds" για να ανοίξει ή να κλείσει το IO. Πριν το είχα σταθερό στα 30 δευτερόλεπτα.