Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

4.4.13

  • Σε module αυτοματισμού το ΙΟ εξόδου "Άνοιγμα με συσχετιζόμενα δωμάτια" έπαιρνε υπόψη του απλά τις ενδείξεις general_in, balkoni port, break in. Τώρα θα ενεργοποιείται από τα general_in (σε δωμάτιο που δεν έχει κλειδί στην πόρτα και είναι κλειστά τα φώτα), balkoni port ALARM, break_in ALARM.
  • Το πρόγραμμα εγκαθίσταται πλέον στον System Disk (π.χ. C:\) και όχι στο Program Files, εξαιτίας μερικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν από τις εκδόσεις των Windows 8 και πάνω.