Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2008

talosnet 2.0.7.1

  • Εγινε μια διόρθωση για τη σύνδεση με το τερματικό (κάποιες φορές λόγω καθυστερημένης προώθησης των μηνυμάτων μέσω TCP, δε γινόταν σύνδεση)
  • Κάποια διόρθωση σε περιπτώσεις sharing room (για τη σύνδεση με Protel)
  • Το συμβάν "Εναρξη προγράμματος" τώρα θα καταγράφει και την έκδοση του προγράμματος