Κυριακή, 23 Αυγούστου 2009

3.0.9

  • Στο παράθυρο ρυθμισης των Xports, σε μερικές περιπτώσεις αλλαγής του τερματικού στο οποίο συνδέεται το καρτάκι, έβγαζε πρόβλημα (έφταιγε η διαγραφή). Τώρα η διαγραφή τρματικών θα γίνεται σε ξεχωριστό παράθυρο (πατώντας ξεχωριστό κουμπί στο παράθυρο ρύθμισης των XPorts) !
  • Χρησιμοποιείται πλέον μια δυνατότητα των Xports (Pack Control) με την οποία τα στοιχεία που έχει να στείλει το καρτάκι φεύγουν αφού πρώτα διαπιστωθεί κάποια αδράνεια των 12 ms. Εως τώρα έστελνε τα στοιχεία με όποιο ρυθμό τα έδινε ο controller με αποτέλεσμα να φτάνουν στον ΗΥ σε δύο κομμάτια (π.χ. πακέτα 31 bytes ερχόταν ως 27+4 ή 18+13 κλπ - δηλαδή για ένα πραγματικό πακέτο έφταναν δύο ethernet πακέτα). Με τη νέα μέθοδο, αυτό δε θα γίνεται και έτσι μειώνεται η κίνηση στο καλώδιο του δικτύου κατά 50% !!!!! (Για να εφαρμοστεί η νέα μέθοδος, πρέπει να γίνει "Set device" για όλα τα Xports).
  • Μέχρι τώρα ρύθμιζα τα xports να χρησιμοποιούν πάντα την τοπική τους πόρτα 10001. Μερικές φορές όμως (συνήθως όταν βγαίναμε και ξαναμπαίναμε στο πρόγραμμα), αυτό προκαλούσε κάποια καθυστέρηση στη σύνδεσή τους στον ΗΥ. Τώρα πλέον θα χρησιμοποιούν τυχαία πόρτα και έτσι αυτές οι καθυστερήσεις μάλλον θα εξαλειφθούν ! (Για να εφαρμοστεί η νέα μέθοδος, πρέπει να γίνει "Set device" για όλα τα Xports).
  • Στο παράθυρο Groups, τα παράθυρα διόρθωσης και εισαγωγής Group εμφανιζόντουσαν σε λάθος συντεταγμένες !
  • Νέα έκδοση Τερματικού 1.0.13.17 (συμβατή με την προηγούμενη). Μπήκε μια επιλογή "DNS resolve" ώστε σε περίπτωση που εισάγουμε την πραγματική IP του Server, να μη χρειάζεται το τερματικό να κάνει DNS Lookup (αναζήτηση συμβολικών διευθύνσεων). Αυτή η επιλογή θα πρέπει να είναι μαρκαρισμένη οπωσδήποτε όταν έχουμε συμβολική διεύθυνση του Server π.χ. hotel.dynalias.net (στο παράδειγμα ο Server μπορεί να βρίσκεται κάπου έξω από το τοπικό δίκτυο - σύνδεση μέσω Internet) !
  • Σε περίπτωση που έχουμε τερματικά στο δίκτυο, για να βάλουμε τη νέα έκδοση κάνουμε απλά αναβάθμιση στον κεντρικό υπολογιστή (το πρόγραμμα ανβάθμισης τοποθετεί εκεί και τη νέα έκδοση του τερματικού). Οταν ξανατρέξει το κεντρικό πρόγραμμα, με την πρώτη προσπάθεια των τερματικών να συνδεθούν επάνω του, θα κάνουν και αναβάθμιση (Βέβαια θα πρέπει το τερματικό να είναι ζευγάρι της έκδοσης CS) !