Κυριακή, 29 Αυγούστου 2010

3.2 - 3.3

  • εγγραφή 6 κλειδιών (νέα κλειδιά πελατών 4,5,6)
  • Το πρόγραμμα είναι σε θέση να ενημερώνει μέσω του πρωτοκόλλου FIAS την κατάσταση DIRTY/CLEAN των δωματίων. Έτσι πλέον μπορούν να συνδεθούν στο Talos Net όσα Front Office υποστηρίζουν το FIAS πρωτόκολλο και να λαμβάνουν την κατάσταση των δωματίων. ο μηχανισμός αυτός είναι αρκετά επεκτάσιμος και θα μπορούσαμε να τον προσαρμόσουμε στις ανάγκες των διαφόρων Front Office !!!!!!

  • εγγραφή κλειδιών αποκλειστικά από FIAS πρωτόκολλο χωρίς την παρέμβαση του χειριστή. Σ'αυτή την περίπτωση όταν μένουν παραπάνω από ένας πελάτης στο δωμάτιο, υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης κάθε διαφορετικού πελάτη από το κλειδί.
  • Στο παράθυρο δωματίου, εμφάνιση εικονιδίων που δείχνουν ποια κλειδιά ανήκουν σε κάθε πελάτη

  • Παράθυρο αντιστοίχισης των NEMESIS και απόδοσης συμβολικών κωδικών αναγνώρισης (αυτό πλέον θα είναι υποχρεωτικό διαφορετικά δε θα λειτουργεί η διαδικασία εγγραφής κλειδιών)

  • Αναγνώριση κλειδιών που γράφτηκαν για πελάτες που δεν ήρθαν ακόμα στο ξενοδοχείο (που βρίσκονται δηλαδή σε Arrival List).
  • Μπήκε εικονίδιο στο κάτω δεξί μέρος που εμφανίζει τον αριθμό τερματικών προγραμμάτων που είναι συνδεδεμένα και κάνοντάς το click εμφανίζει το παράθυρο με όλα τα στοιχεία των τερματικών που έχουν καταχωρηθεί στη Βάση.

  • Με κλικ πάνω στο εικονίδιο πελάτη (μέσα/έξω μπρίζα), εμφανίζει παράθυρο με τα στοιχεία του πελάτη (ιδιαίτερα χρήσιμο στην περίπτωση που μένουν περισσότεροι από ένας πελάτες στο ίδιο δωμάτιο)

  • Μπήκε παράθυρο About το οποίο εμφανίζεται κατά την εκκίνηση του προγράμματος και δείχνει την πρόοδο των εργασιών εκκίνησης (επειδή υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση στην εκκίνηση και φαινόταν κάπως άσχημος ο πίνακας χωρίς κελιά)