Κυριακή, 9 Ιουνίου 2013

3.8.12.1

  • Στο παράθυρο δωματίου ή συσκευής το οποίο είναι αποσυνδεδεμένο, θα εμφανίζεται πάνω δεξιά ένα κουμπί "UDP Test" το οποίο θα στέλνει μήνυμα εντοπισμού του module. Βασική προϋπόθεση για να εμφανιστεί το κουμπί είναι να είναι γνωστό το IP της συσκευής (να έχει συνδεθεί τουλάχιστον μία φορά από τη στιγμή που ξεκίνησε το πρόγραμμα, επειδή δεν αποθηκεύονται οι IP των modules)
  • Η αποσύνδεση συσκευών θα εμφανίζεται στα συμβάντα (αν το επιλέξουμε από τις ρυθμίσεις).
  • Η αποσύνδεση συσκευών θα αποθηκεύεται στο ιστορικό συμβάντων (ακόμα και αν δεν εμφανίζεται στην οθόνη αν δεν το επιλέξαμε)
  • Στο παράθυρο ιστορικού συμβάντων οι αποσυνδέσεις εμφανίζονται επιλέγοντας "Προβλήματα"