Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

3.7.8.13

 • Στο παράθυρο με τις λίστες, όταν πατηθεί το κουμπί "Move to rooms" θα υπάρχουν πλέον δύο επιλογές.
  α) Μεταφορά σε καθαρά δωμάτια μόνο και
  β) μεταφορά αγνοώντας την κατάσταση dirty/clean του δωματίου.
 • Κάνοντας κλικ στο πλαίσιο clean/dirty σε δωμάτιο που είχε κατάσταση κίτρινη (clean in progress), δεν εμφάνιζε στο προειδοποιητικό μήνυμα τα στοιχεία του πελάτη που θα διωχθεί.

Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

3.7.8.12

 • Τα εικονικά δωμάτια κάποιες φορές έμεναν σε κατάσταση "βρώμικου"
 • Δεν καταχωρούσαμε σωστά τις προσβάσεις των κλειδιών κατά τη μεταφορά από λίστα σε δωμάτιο
 • Στο παράθυρο διαμονής υπαλλήλων δεν επιτρέπουμε πλέον να γραφτεί ο υπάλληλος σε θέση προϋπάρχοντος κλειδιού
 • Μετακίνηση πελάτη από λίστα σε δωμάτιο που έμενε άλλος πελάτης και ήταν καθαρό, το έκανε βρώμικο (τώρα θα παραμένει καθαρό)
 • Μερικά λάθη στη μετακίνηση πελατών από λίστα (Non-PMS πελατών) διορθώθηκαν
 • Στο τερματικό με το καθάρισμα δωματίου από το χειριστή του προγράμματος, δεν εμφάνιζε στο προειδοποιητικό μήνυμα τα στοιχεία του πελάτη που έφευγε από το δωμάτιο.

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

3.7.8.11

 • Μπήκε έλεγχος για το αν ο Firebird Server είναι τουλάχιστον έκδοσης 2.1
 • Μερικές διορθώσεις που αφορούν τα Virtual Rooms (κατά τη μεταφορά πελατών από Arrival List κάποιες φορές χαλούσαν οι παροχές δωματίου)
 • Μερικές αισθητικές αλλαγές στο παράθυρο των Arrival Lists (ρυθμίστηκαν πιο σωστά τα πλάτη των στηλών και εμφανίζονται και η ημερομηνία άφιξης και της αναχώρησης του κάθε πελάτη)
 • έκδοση τερματικού 3.7.57

Κυριακή, 1 Μαΐου 2011

3.7.8.10

 • Διορθώθηκε ένα λάθος στο παράθυρο με τις Arrival Lists. Ζωγράφιζε με πράσινο χρώμα όλες τις ημέρες άφιξης των Groups ενώ έπρεπε με πράσινο να είναι μόνο η τρέχουσα.
 • Διορθώθηκε ένα σημαντικό λάθος κατά τη μετακίνηση πελατών από Arrival Lists στα δωμάτια (το λάθος προέκυψε στην έκδοση 3.7.8.9)