Σάββατο, 25 Ιουλίου 2015

4.4.9

 • Καταργήθηκε ένα component (το DirMonitor) επειδή δημιουργούσε προβλήματα (π.χ. δεν έκλεινε το πρόγραμμα επειδή σε κάποιες εκδόσεις των Windows παρουσίαζε πρόβλημα). Ο ρόλος του ήταν απλά να ανιχνεύει αλλαγές στο ClientCS_talosnet.foo ώστε αν έβρισκε ότι γράφτηκε μια νέα έκδοση να τη στέλνει στα Τερματικά προς αναβάθμιση. Τώρα αυτή η δυνατότητα θα υπάρχει μόνο στο ξεκίνημα του προγράμματος !
 • Στο παράθυρο ρυθμίσεων, στην καρτέλα επιλογής δωματίων για αναβάθμιση, εμφανίζω και ένδειξη για το αν πρόκειται για dead/xport (παλιά)/netport (νέα)

talos_cs_4_4_9_usb.exe

Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

4.4.8

 • Έγινε μια αλλαγή στο FIAS πρωτόκολλο επειδή παρατηρήθηκε μία αλλαγή στις εντολές που έρχονται από το πρόγραμμα Protel (θα αγνοούνται πλέον τα GSN=NoSharing στις εντολές GO= CheckOut επειδή έρχονται λανθασμένα από το protel με αποτέλεσμα να πετάει έξω όλους τους πελάτες στην περίπτωση που ένας αποχωρεί νωρίτερα απ' τους υπόλοιπους)
 • Στα fias_cmd.log κρατάω πλέον τα 5 τελευταία μεγέθους 1 ΜB το καθένα

talos_cs_4_4_8_usb.exe

Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

4.4.7

 • Ένα μικρό λάθος στον αυτοματισμό δωματίου ΙΟ Θερμοστάτη (δεν έπιανε σωστά το φίλτρο σύφωνα με το οποίο ακολουθεί η ΙΟ9)
 • Δε λάμβανε υπόψη την χρονοκαθυστέρηση στον αυτοματισμό δωματίου ΙΟ ΑΜΕΑ (άνοιγμα με General In)

Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

4.4.6

 • Αλλάζει το ΙΟ θερμοστάτη στα δωμάτια (με δύο όρια - πελάτης μέσα / πελάτης έξω) και δυνατότητα ταυτόχρονης ενεργοποίησης του ΙΟ9
 • Cosmetic changes στο παράθυρο δωματίου (μετακίνηση components στην περίπτωση που τα ξενόγλωσσα labels δε φαινόταν καλά)
 • Στο παράθυρο στατιστικών βάσης εμφανίζει και όνομα ΗΥ καθώς και τις IP που έχει ο ΗΥ
 • Στις συσκευές αυτοματισμού, στην περίπτωση ΙΟ θερμοστάτη, δεν ενεργοποιούσα σωστά τα ΙΟ 4..9
 • Στο παράθυρο δωματίου στην περίπτωση που δεν πατήθηκε αποθήκευση επανέφερα το είδος του κάθε IO στην αρχική του τιμή και έτσι χανόταν η οποιαδήποτε αλλαγή γινόταν από τερματικό (μόνο στη μνήμη και όχι στη database).