Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

3.8.10

  • Αν είχαν κρυφτεί το special_panel (ειδικές συσκευές) και έκλεινε το πρόγραμμα, τότε την επόμενη φορά το Special_splitter εμφανιζόταν κάτω από το special_panel και οι χρήστες δε μπορούσαν να το βρουν !!!
  • Η ενημέρωση αυτοματισμών και special devices από τις ρυθμίσεις δεν έπαιρνε απάντηση ώστε να αποδεσμεύσει το παράθυρο των ρυθμίσεων και το πρόγραμμα κολλούσε εκεί !!!

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

3.8.9

  • Αφορά μόνο εγκαταστάσεις με netport modules και όχι XPORT. Στην περίπτωση που έχει επιλεχθεί ότι τα modules είναι όλα net-port, ακόμα και αν αυτά αναφέρουν ότι είναι XPORT, θα εμφανίζονται και θα εξετάζονται και οι 9 αυτοματισμοί !!!

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

3.8.8

  • Μπήκε επιλογή στο παράθυρο των module που είναι Αυτοματισμοί για απενεργοποίηση των συναγερμών