Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019

4.4.18.20

 • Εσωτερικές βελτιώσεις για πιο γρήγορη αναζήτηση
 • Στο παράθυρο συμβάντων (Ιστορικό) η εμφάνιση των συμβάντων δεν θα καθυστερεί τις υπόλοιπες λειτουργίες!
 • Στο παράθυρο XPort Setup, απενεργοποιήθηκε το DHCP
 • Ξεχωριστό παράθυρο για ρύθμιση
   α) Modules tcp Port (1200) - Exclusive by Default
   β) Terminals tcp Port (4468) - Exclusive by Default
   γ) ExclusiveAddr, ReUseAddr για όλα τα Socket components !!!
 • Σε δωμάτιο στο οποίο έχει χρησιμοποιηθεί το mini bar, με CheckOut θα εμφανίζεται το mini Bar να αναβοσβήνει (όπως όταν δεν το έχει ελέγξει η καθαρίστρια που μπήκε μέσα). Μπήκε και σχετική παράμετρος στις ρυθμίσεις.
 • Μπήκε εντολή About στο μενού. Στο About εμφανίζονται μερικές ακόμα πληροφορίες.
 • Στο παράθυρο FIAS μπήκαν δύο ακόμα παράμετροι timeouts (FIAS_GREETING_TIMEOUT, FIAS_PACKET_TIMEOUT)
 • Δυνατότητα ενεργοποίησης IFC Client on site (καταγράφονται οι paid licences στο hasp)
 • Όταν ανοίγει η πόρτα από IFC καταγράφεται μήνυμα "door opened by ifc"
 • Η πόρτα δεν θα ανοίγει από IFC αν έχει επιλεχθεί ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κάρτα μέσα και ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΡΤΑ ΜΕΣΑ !!!

(οι αριθμοί στις παρενθέσεις αφορούν τον αριθμό hasp που έχει ο πελάτης - 36007=παλιό, 27735=νέο)

Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2019

4.4.18.14 ~ 4.4.18.19

 • Αφαιρέθηκε η επιλογή "Web Server" από τις ρυθμίσεις. Οι λειτουργίες που πρόσφερε (και πολύ περισσότερες) παρέχονται από την εφαρμογή Talos_Client
 • Στις ρυθμίσεις, μπήκε παράμετρος SET_LOCK_ROOM_NAMES με την οποία μπορούμε να "κλειδώσουμε" τα edits των RoomEdit, RoomChar, PmsEnabled
 • Το αρχείο plc.frf δεν είχε περιληφθεί στο setup
 • Οι ήχοι των συναγερμών δεν έπαιζαν στο Desktop Talos_CS (κεντρικό)
 • Τα παράθυρα που δεν έχουν Caption μπορούν να μετακινηθούν με Drag στις πλευρές !!!
 • Από το τερματικό μπορεί να γίνει CopyTo: Orofos, Temp Offset, PMS Enabled
 • Στο τερματικό άλλαξε η Status Bar ώστε να μοιάζει περισσότερο με του κεντρικού. Τώρα στα τερματικά θα εμφανίζεται και ο αριθμός alive/total δωματίων
 • Το τερματικό δεν θα κλείνει πλέον το παράθυρο δωματίου τόσο εύκολα π.χ. δεν θα κλείνει όταν αλλάζει κάποιο κλειδί
 • Μπήκε δυνατότητα διαγραφής extra keys και στο τερματικό
 • Διορθώθηκαν μηνύματα στο παράθυρο u_an_email
 • Το κεντρικό παίρνει πλέον εντολή ακύρωσης του MAKE MY ROOM από τα τερματικά !!!
 • ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ (4.4.18.16) - 8/5/2018
      α. Δεν έστελνε εντολή MAKE MY ROOM στον server (όταν ο χειριστής πατούσε πάνω στο button)
      β. Όταν συνδεόταν το καρτάκι, δεν εμφάνιζε το "κουμπί" της σκούπας (ήταν θέμα σχεδίασης)
 • Σε μερικές περιπτώσεις δεν μειωνόταν ο αριθμός των συνδεδεμένων δωματίων. Ίσως έτσι διορθωθεί το φαινόμενο να εμφανίζονται περισσότερα συνδεδεμένα δωμάτια από το συνολικό πλήθος δωματίων !!
 • Στην περίπτωση που δεν υπάρχει controller δεν προσπαθεί να στείλει εντολές εγγραφής/καθαρισμού κλειδιών.
      Επίσης δεν αφήνουμε να μπει στο παράθυρο εγγραφής κλειδιών και στα Groups,
             δεν κάνει ενημέρωση κλειδιών από Settings,
             δεν ξεκινάει αναβάθμιση δωματίων,
             κρύφτηκαν όσα components είχαν σχέση με τα κλειδιά στο παράθυρο δωματίου,
             δεν στέλνουμε την κατάσταση καθαρού/βρώμικου στην σύνδεση,
             δεν ζωγραφίζουμε τα εικονίδια των κλειδιών
 • ΜΟΝΟ στο τερματικό 31/7/2017
      _Στην ανάγνωση κλειδιού από Nemesis επέστρεφε το πρώτο δωμάτιο που έβρισκε το οποίο άνοιγε με το κλειδί, με αποτέλεσμα αν δεν ήταν επικεφαλής (άρα ήταν φούξια κλειδί) να εμφανιζόταν λάθος αριθμός δωματίου !!!
 • Στο παράθυρο email_settings βελτιώθηκαν τα μηνύματα
 • Στο τερματικό αν δεν υπήρχε Nemesis έστελνα απάντηση ΟΚ και μετά το κεντρικό δεν ενημέρωνε ότι δεν βρέθηκε το Nemesis.  Έφταιγε το ότι δεν αντέγραφα ένα Flag που δήλωνε ότι πρόκειται για Fias Request
 • Στα Events του τερματικού δεν εμφανιζόταν σωστά τα εικονίδια MakeMyRoom
 • Σε κάποια περίπτωση που υπήρχε πολύ παλιός εξοπλισμός module δωματίου στον οποίο χρησιμοποιούσαν περισσότερα από 3 ΙΟ δεν επέτρεπε την αλλαγή κατάστασης.
 • Όταν αποχωρεί πελάτης ή υπάλληλος από δωμάτιο και αφήνει ανοιχτή την πόρτα δε θα δίνεται ALARM παραβίασης αλλά θα εμφανίζεται ένδειξη στην ίδια στήλη που εμφανιζόταν και ο συναγερμός.
 • Όταν ήχος κάποιου ALARM γινόταν mute και ξεκινούσε κάποιο τερματικό, ο ήχος στο κεντρικό άνοιγε ξανά.
 • Στις ρυθμίσεις μπήκε δυνατότητα αλλαγής της θύρας επικοινωνίας με τα τερματικά (default TCP 4468)

(οι αριθμοί στις παρενθέσεις αφορούν τον αριθμό hasp που έχει ο πελάτης - 36007=παλιό, 27735=νέο)

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

4.4.18.12 ~ 4.4.18.13

 • Στις ρυθμίσεις αντικαταστάθηκαν τα πλαίσια καταχώρησης ονομάτων ΙΟ & Access με ξεχωριστό παράθυρο το οποίο ανοίγει από Ρυθμίσεις -> Διάφορα -> "Ονομασία IO & Access" (είναι πλέον δυνατό να καταχωρηθούν ονομασίες και για τα 9 ΙΟ έναντι των 3 που ίσχυε έως τώρα)
 • Στις ρυθμίσεις μπήκε επιλογή "Υπάρχουν Controllers". Αφορά εγκατάσταση χωρίς το μηχανισμό αποστολής ενδείξεων κλειδιών, θερμοκρασιών κλπ. Έτσι λειτουργούν μόνο οι αυτοματισμοί (σε συνδυασμό με την παραπάνω επιλογή - προκαθορισμένη τιμή: ΝΑΙ)

 • Στις ρυθμίσεις μπήκε επιλογή "Στήλες αυτοματισμών αντί συναγερμών" για να εμφανίζονται στήλες των αυτοματισμών (αντί των ενδείξεων συναγερμών κλπ). Οι αυτοματισμού που είναι τύπου manual, μπορούν να αλλάζουν από τον κεντρική οθόνη αντί να ανοίγει το παράθυρο κάθε δωματίου (προκαθορισμένη τιμή: ΟΧΙ)
  Σημείωση: παρόμοια ρύθμιση υπάρχει και στο τερματικό (ανεξάρτητη της επιλογής του κεντρικού που σημαίνει ότι στο κεντρικό μπορούμε να εμφανίζουμε τις ενδείξεις συναγερμών και άλλα, ενώ σε ένα τερματικό να εμφανίζουμε τις ενδείξεις των ΙΟ) από "Ρυθμίσεις Σύνδεσης Τερματικού" -> "Στοιχεία Τερματικού" -> "Show IO columns instead of alarms and others"
 • Στην γραμμή κατάστασης εμφανίζεται ένδειξη χρήσης της CPU (%).
 • Διάφορες μικροδιορθώσεις / βελτιώσεις

(οι αριθμοί στις παρενθέσεις αφορούν τον αριθμό hasp που έχει ο πελάτης - 36007=παλιό, 27735=νέο)

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

4.4.18.10

 • Στις εκδόσεις από 4.4.18.6 μέχρι 4.4.18.9 εμφανίστηκε ένα πρόβλημα με την ενημέρωση των αυτοματισμών (ΙΟ) σε δωμάτια που αποσυνδέθηκαν (π.χ. διακοπή ρεύματος).
 • Ενδεχομένως να είχε απενεργοποιηθεί η δυνατότητα αναγνώρισης των USB-NEMESIS του κεντρικού υπολογιστή (μόνο για την περίπτωση που υπήρχε εγκατεστημένο FIAS)
 • Κάποιες εσωτερικές μικροδιορθώσεις
(οι αριθμοί στις παρενθέσεις αφορούν τον αριθμό hasp που έχει ο πελάτης - 36007=παλιό, 27735=νέο)

Κυριακή, 23 Απριλίου 2017

4.4.18.9

 • Εμφανίζεται μήνυμα αναμονής κατά την πρώτη εκτέλεση όταν χρειάζεται αναβάθμιση της βάσης δεδομένων.
 • Στο παράθυρο ρύθμισης των δωματίων μπήκε εικονίδιο δίπλα από την έκδοση firmware που δείχνει αν είναι xport ή netport
 • Επιτρέπεται η αλλαγή από virtual σε κανονικό δωμάτιο και το αντίστροφο (αρκεί το δωμάτιο να μην είναι μέλος family roomVF ή F)
 • Μπήκε νέο κριτήριο εμφάνισης συμβάντων ανά υπάλληλο στο ιστορικό συμβάντων !!!!

(οι αριθμοί στις παρενθέσεις αφορούν τον αριθμό hasp που έχει ο πελάτης - 36007=παλιό, 27735=νέο)

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

4.4.18.8

 • Διάφορες βελτιστοποιήσεις και επίλυση θεμάτων με δωμάτια που φαινόντουσαν αποσυνδεδεμένα.
(οι αριθμοί στις παρενθέσεις αφορούν τον αριθμό hasp που έχει ο πελάτης - 36007=παλιό, 27735=νέο)

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

4.4.18.5

 • Μερικές εσωτερικές γενικές διορθώσεις
 • Προσθήκη νέας επιλογής στο PLC παράθυρο
 • Το τερματικό έχει πλέον και τους ήχους συναγερμών. Σε περίπτωση που δεν τους χρειάζεται, υπάρχει δυνατότητα σίγασης (εικονίδιο ηχείου στο κάτω δεξιό άκρο)

Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

4.4.18.2 ~ 4.4.18.4

 • Διάφορες βελτιώσεις για το πρωτόκολλο FIAS (πλέον λειτουργεί και με Protel και με Fidelio)
 • Παράθυρο "in Rooms": εμφανίζει σε ποια δωμάτια βρίσκονται πελάτες/προσωπικό
 • Αποστολή email για επιλεγμένα συμβάντα σε τρεις το πολύ ομάδες παραληπτών • Τερματικό πρόγραμμα και σε Android


 • Διορθώσεις στο παράθυρο ρυθμίσεων PLC (Shift + δεξί κλικ)
 • Από το αρχείο εγκατάστασης αφαιρέθηκαν οι Drivers για Hasp, Usb κλπ. Μπορείτε να βρείτε τα αρχεία των drivers από τη σελίδα Αρχεία

Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

4.4.17 ~ 4.4.18.1

 • Αφαιρέθηκε η δυνατότητα λήψης λίστας από MsSQL Server και το Radio επιλογής FIAS (και από το Τερματικό)
 • Στο παράθυρο Settings, στη λίστα αναβάθμισης δεν εμφανίζονται τα Virtual Rooms
 • Στο δωμάτιο δε θα επιτρέπεται να αλλάζει το "Είναι Virtual"
 • Στο δωμάτιο μπήκε στα "Αλλα" δυνατότητα να ορίζουμε ένα Virtual Room ως Family Room στο οποίο επιλέγουμε ποια δωμάτια θα το απαρτίζουν (τα Family rooms δουλεύουν λίγο διαφορετικά από τις σουίτες-δίδυμα. Μπορούν να νοικιαστούν είτε αυτόνομα είτε μαζί. Για να νοικιαστούν δύο δωμάτια ενός Family Room "μαζί", η ενοικίαση γίνεται στο Virtual Room το οποίο τα συνδέει). Στο πιο κάτω παράδειγμα, τα δωμάτια 1201 και 1202 αποτελούν μέλη του Family Room με Virtual δωμάτιο που τα ενώνει το 12011202
 • Όταν έχουμε σουίτα-δίδυμα δωμάτια και είναι νοικιασμένα, στην περίπτωση που τα αποσυνδέουμε εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα ότι το "άλλο" δωμάτιο πρόκειται να αδειάσει (ο πελάτης θα παραμείνει στο δωμάτιο του οποίου τη φόρμα έχουμε ανοιχτή)
 • Διορθώθηκε ένα σφάλμα στη διαχείριση με FIAS. Πελάτης βρισκόταν σε δωμάτιο και από το PMS άλλαζε η ημερομηνία άφιξης σε κάτι αργότερο από την τρέχουσα ημέρα. Έμπαινε και στην Arrival List.
 • Δεν εμφανιζόταν τα εικονίδια Συντηρητή και Master κατά την είσοδο σε δωμάτιο
 • Σε κάποιες περιπτώσεις όταν γινόταν σύνδεση σουίτα-δίδυμα, η αντιγραφή του κλειδιού ασφαλείας δεν δούλευε.
 • Στο παράθυρο Nemesis Setup, μπήκε παράμετρος για το αν θέλουμε να εμφανίζεται στο ενεργό παράθυρο (π.χ. άλλη εφαρμογή των Windows) ο αριθμός δωματίου του κλειδιού που διαβάστηκε στον USB-Nemesis.  Ίδια παράμετρος υπάρχει και στο στο τερματικό !
 • Στο παράθυρο δημιουργίας κλειδιού, με κλικ πάνω στα κλειδάκια επιλέγουμε τη θέση κλειδιού που θέλουμε να γράψουμε (μόνο στο κεντρικό πρόγραμμα). Αυτό δεν δούλευε για το 7ο κλειδί !
 • Στο παράθυρο των δωματίων με Ctrl + δεξί κλικ μεταφορά σε άλλο δωμάτιο. (το ίδιο και στο Τερματικό)
 • Στο τερματικό δεν ήταν δυνατό να γράψουμε κλειδιά σε δίδυμα δωμάτια.
 • Στο τερματικό μπήκε επιλογή για το αν θα έχουμε TCP/NET Nemesis (παλιά συσκευή εγγραφής/ανάγνωσης κλειδιών σύνδεση με TCP). Η προεπιλογή είναι ΟΧΙ (αν έχετε τέτοια συσκευή σε τερματικό πρόγραμμα, πρέπει το επιλέξετε)
 • Στα φίλτρα εκτύπωσης για τις συντηρήσεις, η λίστα των δωματίων (ComboBox) γέμιζε μόνο την πρώτη φορά που άνοιγε το παράθυρο. Τις επόμενες έμενε άδεια !!!
 • Στο παράθυρο εγγραφής κλειδιού, εμφανίζονται οι Default Προσβάσεις που επιλέξαμε από τις ρυθμίσεις Nemesis
 • Επιλογή για το αν θα στέλνουμε TOUCHED στο FIAS
 • FIAS: Στις περιπτώσεις που απαντούσαμε "αποτυχία σε KR", δεν γέμιζαν τα πεδία WS και G# (αυτό όμως δεν επηρέαζε τη συνεργασία των προγραμμάτων)
 • FIAS: Η εμφάνιση Βαλίτσας και ξεχωριστού φόντους στο όνομα πελάτη γίνεται με το που μπαίνει η ημέρα αναχώρησης του πελάτη (ώστε οι χρήστες να ξέρουν ότι κάνοντας το δωμάτιο από βρώμικο -> καθαρό ο πελάτης+κλειδιά του θα σβηστούν)
 • Στη μέσα μπρίζα δεν εμφάνιζε το * σε καθαρίστρια που ήταν supervisor (μόνο οπτικά - την αναγνώριζε κανονικά)
 • Μπήκε παράθυρο με extra ρυθμίσεις FIAS (χρήση μόνο από τεχνικό)
 • Στο όνομα δωματίου που είναι σουίτα με άλλο δωμάτιο, αν χωράει εμφανίζεται και ο άλλος αριθμός δωματίου
 • άλλαξε η default τιμή του "Καθυστέρηση κατά την έξοδο πελάτη" σε 6 ώστε να αναφέρεται με καθυστέρηση 12 sec "έξοδος πελάτη" (αν εμφανίζονται πολλά συμβάντα με έξοδο πελάτη και αναβοσβήνει το εικονίδιο στη μέσα μπρίζα, τότε επιβάλλεται η ρύθμιση αυτή)
 • Στο τερματικό αν δεν είχαμε δώσει IP του Server, στην προσπάθεια να συνδεθεί ψιλοκολλούσε και με δυσκολία προλάβαινες να γράψεις την IP του Server. Τώρα δεν το κάνει και εμφανίζει και μήνυμα ...
 • Στη λίστα προς αντικατάσταση module δε θα εμφανίζονται τα virtual δωμάτια !
 • Διορθώθηκε ο τρόπος που λειτουργεί το DND με πάτημα καθαρίστριας. Supervisor θα πετάει πελάτη έξω όταν κάνει το δωμάτιο Inspected. Οι απλές καθαρίστριες θα κάνουν απλά το δωμάτιο καθαρό. Επίσης μπήκαν ρυθμίσεις για το πως θα εμφανίζεται το καθαρό + inspected δωμάτιο καθώς και από ποιες καθαρίστριες (απλές/supervisor) θα γίνεται.
 • Στη λίστα των Τερματικών εμφανίζεται και η έκδοση του προγράμματος τερματικού
 • Στο main Form, default εμφανίζεται η αναζήτηση δωματίου και όχι αναζήτηση πελάτη !!!
 • Το κεντρικό έστελνε ενημέρωση στα Groups των τερματικών μόνο 6 κλειδιά αντί για 7 (αυτό επηρέαζε μόνο την οθόνη)
 • Όταν έπρεπε να κάνω τα δωμάτια βρώμικα έστελνε FIAS ενημέρωση κατάστασης δωματίου και ξανάστελνε όταν απαντούσε το δωμάτιο !!! Τώρα θα στέλνει μόνο όταν απαντάει το δωμάτιο
 • FIAS: Παράθυρο ρύθμισης KO για περιπτώσεις Family Rooms
 • FIAS: Όταν γράφαμε δύο ή περισσότερα κλειδιά που ανοίγουν και extra room, το extra room άνοιγε μόνο από το πρώτο κλειδί
 • Νέα επιλογή στο FIAS για το αν θέλουμε SI Field στα KR (στο Fidelio δεν το θέλουμε)
 • Στα PMS Enabled δωμάτια τα πεδία ώρα άφιξης και αναχώρησης ήταν ελεύθερα προς αλλαγή. Τώρα θα είναι disabled (το ίδιο και στο τερματικό)
 • Αν πελάτης αναχωρούσε "εχθές", δεν τον έδιωχνε έξω όταν το δωμάτιο γινόταν καθαρό.
 • Αν σε μία θέση υπήρχε κλειδί τοπικού προγραμματισμού, την έβλεπε "κενή" και όταν
  ζητηθούν κλειδιά για τον πελάτη, έγραφε επάνω τους και χανόντουσαν τα κλειδιά τοπικού προγραμματισμού
 • Κατά την εγγραφή κλειδιού είτε από κεντρικό, είτε από τερματικό γίνοταν άσκοπα αποθήκευση και των στοιχείων όλου του δωματίου.
 • Έγινε βελτιστοποίηση σε κάποιες περιπτώσεις αποθήκευσης κλειδιών στην Database
  (κατά τη μεταφορά πελάτη από δωμάτιο σε άλλο δωμάτιο)
 • Στο άδειασμα δωματίου, τώρα καθαρίζουν και τα κλειδιά τοπικού προγραμματισμού μαζί με τα υπόλοιπα NonPMS κλειδιά (μόλις αποχωρήσει ο τελευταίος πελάτης)
 • Κατά τη μετακίνηση πελάτη, αν είναι ο τελευταίος μετακινούνται και τα NonPMS κλειδιά
  (τα κλειδιά Τοπικού Προγραμματισμού όμως διαγράφονται επειδή δεν έχουμε στοιχεία για να τα μεταφέρουμε)
 • Η εμφάνιση του αριθμού των συνδεδεμένων δωματίων μερικές φορές έδειχνε περισσότερα δωμάτια απ'όσα υπήρχαν !!!
 • Το FIAS δουλεύει σωστά και με το FIDELIO (έως τώρα είχε δοκιμαστεί μόνο με PROTEL). Εξαιτίας της πολυπλοκότητας της συνεργασίας των προγραμμάτων, απαιτείται η παρουσία τεχνικού για την εγκατάσταση του πρωτοκόλλου FIAS.

Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

4.4.16

 • Η επιλογή για το αν θα αποθηκεύονται οι αποσυνδέσεις δεν επέτρεπε εμφανίσεις στα συμβάντα - ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ
 • Στο παράθυρο groups το hint box δεν έφευγε όταν γινόταν scroll με το ποντίκι - ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ
 • Στο παράθυρο reports, φίλτρα εκτύπωσης για τις συντηρήσεις (φίλτρο δωματίου, φίλτρο εμφάνισης όσων διορθώθηκαν, όσων δεν διορθώθηκαν κλπ, φίλτρο ημερομηνίας) - Νέα δυνατότητα