Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

3.8.7

  • Στο παράθυρο των αυτοματισμών μπήκε νέος τύπος ΙΟ με ενεργοποίηση από ένα ΙΟ συσχετιζόμενων δωματίων
  • Στο παράθυρο αυτοματισμών δε λάμβανα υπόψη μου το επίπεδο πρόσβασης χειριστή (σε multiuser)
  • Κατά την έξοδο από το πρόγραμμα, υπήρχε περίπτωση να χαθούν μηνύματα που κανονικά έπρεπε να γραφτούν στο ημερολόγιο. Διορθώθηκε !

Τρίτη, 3 Ιανουαρίου 2012

3.8.6

  • Οι αυτοματισμοί υποστηρίζουν ρύθμιση 9 ΙΟ στην περίπτωση που βρεθούν modules netport.
  • Cosmetic changes στα κουμπιά των παραθύρων (εικονίδια)
  • Στο παράθυρο δωματίου υπήρχε ένα bug που εμπόδιζε την εμφάνιση του εικονιδίου ΑΜΕΑ στους αυτοματισμούς