Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

3.8.4

  • Τα δωμάτια θα έχουν μέχρι και 9 αυτοματισμούς, όταν το υποστηρίζει το hardware (netport έναντι του παλιού με xport).
  • H στήλη "Status" έχει φαρδύνει ώστε να χωράνε τα 9 leds (έναντι των 3 που υπήρχαν παλιότερα)
  • Στο παράθυρο όπου ρυθμίζονται τα modules των δωματίων, μπήκε ακόμη μια επιλογή για την σειριακή ταχύτητα του νέου hardware (115200).
  • Στις ρυθμίσεις μπήκε επιλογή (xport, netport, mixed) για να μπορεί να επιλεχθεί χειροκίνητα ο τύπος του hardware, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να γίνει αυτόματος εντοπισμός του είδους (xport vs netport)
  • Προστέθηκε ένας μηχανισμός στο FIAS ώστε όταν ένας πελάτης "διωχθεί" από δωμάτιο, να μη ξαναμπεί ότι εντολή και να έρθει από το PMS System (θα αγνοούνται οι σχετικές εντολές που τον αφορούν π.χ. GI, GC)