Τρίτη, 24 Μαΐου 2016

4.4.16

  • Η επιλογή για το αν θα αποθηκεύονται οι αποσυνδέσεις δεν επέτρεπε εμφανίσεις στα συμβάντα - ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ
  • Στο παράθυρο groups το hint box δεν έφευγε όταν γινόταν scroll με το ποντίκι - ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ
  • Στο παράθυρο reports, φίλτρα εκτύπωσης για τις συντηρήσεις (φίλτρο δωματίου, φίλτρο εμφάνισης όσων διορθώθηκαν, όσων δεν διορθώθηκαν κλπ, φίλτρο ημερομηνίας) - Νέα δυνατότητα

Σάββατο, 21 Μαΐου 2016

4.4.15

  • Αναζήτηση στο παράθυρο των υπαλλήλων

  • Νέα επιλογή στις ρυθμίσεις, "Να αποθηκεύονται οι αποσυνδέσεις". Προτείνεται να είναι επιλεγμένη μόνο για τεχνικούς ελέγχους

  • Με καταχώριση βλάβης η οποία δεν έχει αποκατασταθεί στο παράθυρο των δωματίων, εμφανίζονται τα κλειδιά συντήρησης.