Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2016

4.4.18.2 ~ 4.4.18.4

  • Διάφορες βελτιώσεις για το πρωτόκολλο FIAS (πλέον λειτουργεί και με Protel και με Fidelio)
  • Παράθυρο "in Rooms": εμφανίζει σε ποια δωμάτια βρίσκονται πελάτες/προσωπικό
  • Αποστολή email για επιλεγμένα συμβάντα σε τρεις το πολύ ομάδες παραληπτών  • Τερματικό πρόγραμμα και σε Android


  • Διορθώσεις στο παράθυρο ρυθμίσεων PLC (Shift + δεξί κλικ)
  • Από το αρχείο εγκατάστασης αφαιρέθηκαν οι Drivers για Hasp, Usb κλπ. Μπορείτε να βρείτε τα αρχεία των drivers από τη σελίδα Αρχεία