Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

4.1

  • Στο τερματικό θα υπάρχει η δυνατότητα προβολής της φόρμας αυτοματισμού για παραμετροποίηση
  • Διορθώθηκε ένα σφάλμα στο πρόγραμμα του τερματικού (αλλαγές που γινόντουσαν σε ΙΟ του δωματίου από τερματικό πρόγραμμα, δεν αποθηκευόντουσαν στη βάση με αποτέλεσμα αν το κεντρικό πρόγραμμα έκλεινε και ξανάνοιγε να έβλεπαν τις παλιές ρυθμίσεις - οι αλλαγές ίσχυαν μέχρι το κεντρικό να τερματίσει - το πρόβλημα ίσως να μην έγινε αντιληπτό αν στο κεντρικό γινόταν αποθήκευση των στοιχείων του δωματίου, οπότε οι αλλαγές έμεναν οριστικά)
  • Διορθώθηκε ένα σφάλμα στους αυτοματισμούς (όταν κάποιο ΙΟ είχε οριστεί να ανοίγει με GeneralIn, fireIn, breakIn, bathIn και να κλείνει αφού περάσουν χ δευτερόλεπτα από τη λήξη της κατάστασης, κάποιες φορές έκλεινε ακαριαία αγνοώντας τη χρονοκαθυστέρηση των χ δευτερολέπτων)