Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2008

talosnet 2.0.8.2

 • Στο παράθυρο των υπαλλήλων, όταν άλλαζε η ημερομηνία εγκυρότητας του κλειδιού, δεν έλεγχα αν το κλειδί έπαυε να ισχύει (ή το αντίστροφο) ώστε να αλλάξει ο χρωματισμός της ημερομηνίας. ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ
 • Στην περίπτωση που είχαμε sharing list σε δωμάτια suites, και βγαίναμε από το πρόγραμμα και ξαναμπαίναμε, τότε στο ένα δωμάτιο από τα δύο δεν εμφανιζόταν η sharing list. ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ
 • Στο άδειασμα δωματίου που ήταν suita και είχε sharing list δεν καθαριζα το sharing από το δίδυμο δωμάτιο ! ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ
 • Στην διαγραφή δωματίου, δε "καθάριζα" σωστά το δίδυμο δωμάτιο όσον αφορά sharing list και δεν έσβηνα από το δίσκο τους PMS_CUSTS (αν είχε διαγράψει δωμάτιο στο οποίο έμεναν PMS_CUSTS, τότε αυτοί παρέμεναν ορφανές εγγραφές στη Βάση) ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ
 • Νέα επιλογή στις ρυθμίσεις "Με την πάροδο της ημέρας/ώρας αναχώρησης του πελάτη να αδειάζει το δωμάτιο" (αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις που στο δωμάτιο μένει υπάλληλος ή υπάλληλοι)

Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008

talosnet 2.0.8.1

 1. Μπήκε δεύτερο κουμπί εκτύπωσης στοιχείων πελάτη (Internet access) για να μπορεί να ρυθμιστεί η εκτύπωση που αφορά μόνο το username, password σε στενό εκτυπωτή (και εδώ μπορεί να πατηθεί το Alt-Click για εμφάνιση του report designer ώστε να τροποποιηθεί για στενούς εκτυπωτές - μόνο από τον τεχνικό παρακαλώ !)

 2. Εκδοση fb_restore 5.0 (προστέθηκε η δυνατότητα επαναφοράς από αρχείο gz - μορφή στην οποία συμπιεζει το εργαλείο αυτόματου backup fibs)

Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2008

Επαναλειτουργία των downloads

Μετά από ένα διάστημα δυσλειτουργίας του μηχανισμού downloads (μεταφορτώσεων), είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι μπορείτε από τούδε να κατεβάζετε τις νέες εκδόσεις εκ των συνδέσμων εις το ζερβόν πλαίσιο του ιστολογίου (blog)  τούτου !

καλά κατεβάσματα !!!

talosnet 2.0.8

 1. Στο παράθυρο δωματίου, πατώντας το κουμπί εκτύπωσης Internet στοιχείων με Alt-Click εμφανίζει το Designer για να μπορούν να αλλάξουν την εκτυπωση για άλλους εκτυπωτές
 2. Η έκδοση του τερματικού έγινε ίδια με του κεντρικού (TALOSNET) ώστε να συμβαδίζουν

talosnet 2.0.7.4

 1. Στο παράθυρο όλων των υπαλλήλων, ζωγράφιζε στην τελευταία γραμμή αντί της κανονικής του υπαλλήλου όταν διορθώναμε στοιχεία πρόσβασης π.χ. ημερομηνία μέχρι την οποία θα είναι έγκυρο το κλειδί !
 2. Στο TalosNet έκανα την πόρτα ανίχνευσης xport (30718) να είναι ιδια και στο source και στο destination