Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

4.4.18.33

 • Υποστηρίζουμε αποστολή στοιχείων σε MQTT IFC (Νέα εφαρμογή CS_MQTT_PUB.exe κατόπιν επικοινωνίας)
 • Στις εκτυπώσεις -> Τεχνικά, εμφανίζονται με διαφορετικό χρώμα όσα δωμάτια έχουν όροφο < 0
 • Από τις ρυρθμίσεις των IFC, εξαγωγή αρχείου rooms.txt για χρήση από hotel.php (για το MQTT)
 • Μπαίνει νέος αυτοματισμός τα δωμάτια που θα πυροδοτείται με επιλεγμένους συναγερμούς δωματίου - θα ξεκινάει με καθυστέρηση από 0..X δευτερόλεπτα από την διέγερση και θα σταματάει όταν λήξουν όλοι οι επιλεγμένοι συναγερμοί(οι αριθμοί στις παρενθέσεις αφορούν τον αριθμό hasp που έχει ο πελάτης - 36007=παλιό, 27735=νέο)

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020

4.4.18.31

 • Στο ξεκίνημα του προγράμματος δοκιμάζεται αν η πόρτα 3050 είναι σε κατάσταση LISTEN ώστε να είμαστε σίγουροι ότι εκτελείται ο Firebird Server (θα γίνεται 3 φορές με delay 10sec).
  Αν δε βρεθεί τότε έξοδος από το πρόγραμμα (παρατηρήθηκε να αργεί ο Firebird κατά την εκκίνηση του υπολογιστή και εμφάνιζε μήνυμα λάθους επειδή δεν μπορούσε να συνδεθεί στην Database).
  Αν βρεθεί τότε συνεχίζουμε κανονικά !!!

 • Στις Ρυθμίσεις -> Διάφορα, μπήκαν κουμπιά AutoStart Enabled / Disabled

 • Μερικές διορθώσεις στον συγχρονισμό με FIAS αν δεν έχουν ρυθμίσει σωστά τις εγγραφές GO|RNxx|GSN|SF 
 • Στις ρυθμίσεις διορθώθηκε ένα μήνυμα "Διαγραφή κλειδιών με CheckOut πελάτη"
 • Μπήκε δικαίωμα διαγραφής κλειδιών από το παράθυρο δωματίου σε επίπεδο χρήστη (multisuser) - και στο τερματικό
 • Σε Multiuser στο παράθυρο δωματίου επέτρεπε στους χειριστές να κάνουν CopyTo και χωρίς να έχουν δικαίωμα - και στο τερματικό
 • Τερματικό ίδιας έκδοσης

Κυριακή 28 Ιουνίου 2020

4.4.18.28 ~ 4.4.18.30

 • Στο τερματικό, το παράθυρο εμφάνισης τρέχοντος κλειδιού προς εγγραφή (σιέλ) το οποίο εμφανίζεται όταν από εντολή FIAS δημιουργούνται πολλά κλειδιά πελάτη, δεν έφευγε.
 • Στο FIAS μπήκε παράμετρος SET_FIAS_GC_NEED_WS
 • Στις εντολές FIAS -> GC όταν ερχόταν |RO0| έβγαζε συντακτικό λάθος
 • Ο αριθμός του κλειδιού γράφεται σαν σχόλιο στο Fias log ακόμα και όταν έχει track3 ($3) σε δεκαδικό 
 • Στο τερματικό: Μπήκε μήνυμα επιβεβαίωσης διαγραφής κλειδιού στο παράθυρο δωματίου
 • Στο τερματικό: Υπήρχε μια σπάνια περίπτωση να ξανάδινε τον ίδιο αριθμό κλειδιού όταν εκανε timeout το καρτάκι κατά την εγγραφή κλειδιού. ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ
 • Διόρθωση ενός bug κατά τη μετακόμιση πελάτη σε νέο δωμάτιο, ενώ στο παλιό υπήρχαν και manually κλειδιά και ταυτόχρονα η επιλογή "Διαγραφή κλειδιών με CheckOut πελάτη" ήταν στο ΟΧΙ
 • Στην μετακίνηση των κλειδιών κατά τη μετακόμιση PMS πελάτη, υπήρχε περίπτωση ένα manually κλειδί να γραφτεί πάνω στη θέση του Κλειδιού Ασφαλείας ενώ υπήρχε και άλλη κενή θέση

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2020

4.4.18.27

 • Στην περίπτωση DEMO όταν έβγαινε κάποιο Module από το ρεύμα δεν τερμάτιζε το thread με αποτέλεσμα ο τεχνικός να μη μπορεί να ρυθμίσει νέα modules
 • Μπαίνει HID Nemesis (έναρξη 15/4/2020 - στο κεντρικό έγινε 20/4/2020, στο τερματικό έγινε 23/4/2020)

Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019

4.4.18.24 ~ 4.4.18.25

 • Μπήκε Flag "η χρονοκαθυστέρηση κλεισίματος από start/end of stimulation"
 • Στο παράθυρο των ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ μπήκε επιπλέον επιλογή (σε δύο κατηγορίες) καθυστερημένης έναρξης
 • Στο παράθυρο των ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ μπήκαν κουμπιά "Ολα", "Κανένα", "Καθαρισμός επιλεγμένων" για τα συσχετιζόμενα δωμάτια 
 • Στο παράθυρο των ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, σε όσες εισόδους/συναγερμούς έχουν απενεργοποιηθεί ολικά σε νοικιασμένο δωμάτια (συναγερμοί για ΙΟ) μπήκε κόκκινο χρώμα. Επίσης κάποιες εμφανίζονται με υπογράμμιση (general_in, fire_in, bath_in, high_temp) το οποίο σημαίνει ότι δίνουν σήμα με πελάτη έξω και κλειστά φώτα 

 • Στο παράθυρο Συσκευών (parking, είσοδος, access) δεν απενεργοποιούσε το Switch σε δωμάτιο που είναι offline
 • Στο παράθυρο ΔΩΜΑΤΙΟΥ έδειχνε το εικονίδιο με το ΑΜΕΑ στους αυτοματισμούς στην περίπτωση που είχε επιλέξει magnetic_trap  (στο παράθυρο OUT1)
 • Στην έκδοση 4.4.12 είχε ζητηθεί να αντιστρέψουμε τη λογική του AMEA_flag για συναγερμούς. Επανήλθε σε φυσιολογική διέγερση (με 1 ανοίγει, με 0 είναι κλειστό). Το MINI_BAR όμως ΠΡΕΠΕΙ να λειτουργεί με αντίστροφη λογική (με 1 κλειστό, με 0 ανοιχτό)
 • Στα αυτόματα το "Open by key" με κλειδί INTERNAL συσχετιζόμενων δωματίων δεν λάμβανε υπόψη του τα κλειδιά τοπικού προγραμματισμού !!!
 • Στο τερματικό, στο παράθυρο ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ επειδή άλλαξαν τα αντικείμενα στις λίστες επιλογής συσχετιζόμενων δωματίων όταν γινόταν αποθήκευση χανόντουσαν όλες οι επιλογές συσχετιζόμενων δωματίων
 • Για κάποιο λόγο είχε κρυφτεί το ρολόι στις αφυπνίσεις. Επανήλθε
 • Στο παράθυρο των ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ, όταν είχαν επιλεχθεί συσχετιζόμενα δωμάτια, υπερίσχυε η λίστα του ΙΟ9 επειδή ελεγχόταν τελευταία. Επίσης ακόμα και αν ο χρήστης επέλεγε "άλλες συσκευές" ως συσχετιζόμενα δωμάτια (π.χ. Parking) το πρόγραμμα δεν τα λάμβανε υπόψη για άνοιγμα/κλείσιμο των ΙΟ του ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ (διορθώθηκε για το key_trigger και για multi_io).
 • Μπήκε καλύτερος έλεγχος για τις περιπτώσεις που αλλάζουν οι λίστες συσχετιζόμενων δωματίων κατά την αποθήκευση στο παράθυρο του ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ.
 • Εσωτερικές βελτιώσεις στον κώδικα των ΙΟ (Input / Output)
 • Έλεγχος ύπαρξης ίδιου αριθμού σε Αυτοματισμούς και Συσκευές (parking, είσοδος, access)
 • Στα devices (π.χ. PARKING, ΕΙΣΟΔΟΣ, ACCESS) υποστήριζε μέχρι 3 IO (input/output). Τώρα υποστηρίζονται μέχρι 9 όπως και σε όλα τα υπόλοιπα
 • Στους Αυτοματισμούς και στις συσκευές (parking, είσοδος, access) δεν κλείδωνε ο αριθμός συσκευής σύμφωνα με τη ρύθμιση "Lock Room Names".
 • Το παράθυρο των συσκευών (parking, είσοδος, access) υποστηρίζεται και από το τερματικό
 • Υπήρχαν λάθη σε θέματα πρόσβασης στα παράθυρα ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ και ΣΥΣΚΕΥΩΝ (parking, είσοδος, access) όταν είχαμε επιλέξει πολυχρηστικό σύστημα (multiuser system)
 • Υπήρχε ένα λάθος κατά την ανάγνωση κλειδιού καμαριέρας το οποίο δεν επέτρεπε να κλείσει το παράθυρο "Nemesis Read Key". 4.4.18.25

Δευτέρα 8 Ιουλίου 2019

4.4.18.23

 • Στο τερματικό πρόγραμμα, στην προσπάθεια δημιουργίας νέου πελάτη στις λίστες αφίξεων (όχι με σύνδεση FrontOffice - PMS), έβγαζε συνέχεια "Validation Error" επειδή υπήρχε κάποιος λάθος έλεγχος

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019

4.4.18.21 ~ 4.4.18.22

 • Άλλαξε το σύστημα αναπαραγωγής ήχων ώστε να μην απαιτείται εγκατάσταση DirectPlay στα Windows (κεντρικό και τερματικά) - B.DLL
 • Διορθώθηκε μια περίπτωση "πάτημα σκούπας" από τον υπολογιστή σε δωμάτιο που δεν ελέγχεται από PMS και στο οποίο είχε περάσει η ημερομηνία αναχώρησης του πελάτη (ενώ έβγαζε προειδοποιητικό μήνυμα δεν τον έδιωχνε από το δωμάτιο)
 • Είχα βγάλει τον κώδικα εμφάνισης του INMSG (μήνυμα με είσοδο πελάτη). Ξαναμπήκε !!!
 • Στα τερματικά πλέον υποστηρίζεται εισαγωγή/διόρθωση/διαγραφή χειροκίνητων (NON_PMS) Groups / Customers όπως ακριβώς δούλευε και στο TALOS_CS (κεντρικό)

Πέμπτη 30 Μαΐου 2019

4.4.18.20

 • Εσωτερικές βελτιώσεις για πιο γρήγορη αναζήτηση
 • Στο παράθυρο συμβάντων (Ιστορικό) η εμφάνιση των συμβάντων δεν θα καθυστερεί τις υπόλοιπες λειτουργίες!
 • Στο παράθυρο XPort Setup, απενεργοποιήθηκε το DHCP
 • Ξεχωριστό παράθυρο για ρύθμιση
   α) Modules tcp Port (1200) - Exclusive by Default
   β) Terminals tcp Port (4468) - Exclusive by Default
   γ) ExclusiveAddr, ReUseAddr για όλα τα Socket components !!!
 • Σε δωμάτιο στο οποίο έχει χρησιμοποιηθεί το mini bar, με CheckOut θα εμφανίζεται το mini Bar να αναβοσβήνει (όπως όταν δεν το έχει ελέγξει η καθαρίστρια που μπήκε μέσα). Μπήκε και σχετική παράμετρος στις ρυθμίσεις.
 • Μπήκε εντολή About στο μενού. Στο About εμφανίζονται μερικές ακόμα πληροφορίες.
 • Στο παράθυρο FIAS μπήκαν δύο ακόμα παράμετροι timeouts (FIAS_GREETING_TIMEOUT, FIAS_PACKET_TIMEOUT)
 • Δυνατότητα ενεργοποίησης IFC Client on site (καταγράφονται οι paid licences στο hasp)
 • Όταν ανοίγει η πόρτα από IFC καταγράφεται μήνυμα "door opened by ifc"
 • Η πόρτα δεν θα ανοίγει από IFC αν έχει επιλεχθεί ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει κάρτα μέσα και ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΡΤΑ ΜΕΣΑ !!!

Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2019

4.4.18.14 ~ 4.4.18.19

 • Αφαιρέθηκε η επιλογή "Web Server" από τις ρυθμίσεις. Οι λειτουργίες που πρόσφερε (και πολύ περισσότερες) παρέχονται από την εφαρμογή Talos_Client
 • Στις ρυθμίσεις, μπήκε παράμετρος SET_LOCK_ROOM_NAMES με την οποία μπορούμε να "κλειδώσουμε" τα edits των RoomEdit, RoomChar, PmsEnabled
 • Το αρχείο plc.frf δεν είχε περιληφθεί στο setup
 • Οι ήχοι των συναγερμών δεν έπαιζαν στο Desktop Talos_CS (κεντρικό)
 • Τα παράθυρα που δεν έχουν Caption μπορούν να μετακινηθούν με Drag στις πλευρές !!!
 • Από το τερματικό μπορεί να γίνει CopyTo: Orofos, Temp Offset, PMS Enabled
 • Στο τερματικό άλλαξε η Status Bar ώστε να μοιάζει περισσότερο με του κεντρικού. Τώρα στα τερματικά θα εμφανίζεται και ο αριθμός alive/total δωματίων
 • Το τερματικό δεν θα κλείνει πλέον το παράθυρο δωματίου τόσο εύκολα π.χ. δεν θα κλείνει όταν αλλάζει κάποιο κλειδί
 • Μπήκε δυνατότητα διαγραφής extra keys και στο τερματικό
 • Διορθώθηκαν μηνύματα στο παράθυρο u_an_email
 • Το κεντρικό παίρνει πλέον εντολή ακύρωσης του MAKE MY ROOM από τα τερματικά !!!
 • ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ (4.4.18.16) - 8/5/2018
      α. Δεν έστελνε εντολή MAKE MY ROOM στον server (όταν ο χειριστής πατούσε πάνω στο button)
      β. Όταν συνδεόταν το καρτάκι, δεν εμφάνιζε το "κουμπί" της σκούπας (ήταν θέμα σχεδίασης)
 • Σε μερικές περιπτώσεις δεν μειωνόταν ο αριθμός των συνδεδεμένων δωματίων. Ίσως έτσι διορθωθεί το φαινόμενο να εμφανίζονται περισσότερα συνδεδεμένα δωμάτια από το συνολικό πλήθος δωματίων !!
 • Στην περίπτωση που δεν υπάρχει controller δεν προσπαθεί να στείλει εντολές εγγραφής/καθαρισμού κλειδιών.
      Επίσης δεν αφήνουμε να μπει στο παράθυρο εγγραφής κλειδιών και στα Groups,
             δεν κάνει ενημέρωση κλειδιών από Settings,
             δεν ξεκινάει αναβάθμιση δωματίων,
             κρύφτηκαν όσα components είχαν σχέση με τα κλειδιά στο παράθυρο δωματίου,
             δεν στέλνουμε την κατάσταση καθαρού/βρώμικου στην σύνδεση,
             δεν ζωγραφίζουμε τα εικονίδια των κλειδιών
 • ΜΟΝΟ στο τερματικό 31/7/2017
      _Στην ανάγνωση κλειδιού από Nemesis επέστρεφε το πρώτο δωμάτιο που έβρισκε το οποίο άνοιγε με το κλειδί, με αποτέλεσμα αν δεν ήταν επικεφαλής (άρα ήταν φούξια κλειδί) να εμφανιζόταν λάθος αριθμός δωματίου !!!
 • Στο παράθυρο email_settings βελτιώθηκαν τα μηνύματα
 • Στο τερματικό αν δεν υπήρχε Nemesis έστελνα απάντηση ΟΚ και μετά το κεντρικό δεν ενημέρωνε ότι δεν βρέθηκε το Nemesis.  Έφταιγε το ότι δεν αντέγραφα ένα Flag που δήλωνε ότι πρόκειται για Fias Request
 • Στα Events του τερματικού δεν εμφανιζόταν σωστά τα εικονίδια MakeMyRoom
 • Σε κάποια περίπτωση που υπήρχε πολύ παλιός εξοπλισμός module δωματίου στον οποίο χρησιμοποιούσαν περισσότερα από 3 ΙΟ δεν επέτρεπε την αλλαγή κατάστασης.
 • Όταν αποχωρεί πελάτης ή υπάλληλος από δωμάτιο και αφήνει ανοιχτή την πόρτα δε θα δίνεται ALARM παραβίασης αλλά θα εμφανίζεται ένδειξη στην ίδια στήλη που εμφανιζόταν και ο συναγερμός.
 • Όταν ήχος κάποιου ALARM γινόταν mute και ξεκινούσε κάποιο τερματικό, ο ήχος στο κεντρικό άνοιγε ξανά.
 • Στις ρυθμίσεις μπήκε δυνατότητα αλλαγής της θύρας επικοινωνίας με τα τερματικά (default TCP 4468)

Σάββατο 20 Μαΐου 2017

4.4.18.12 ~ 4.4.18.13

 • Στις ρυθμίσεις αντικαταστάθηκαν τα πλαίσια καταχώρησης ονομάτων ΙΟ & Access με ξεχωριστό παράθυρο το οποίο ανοίγει από Ρυθμίσεις -> Διάφορα -> "Ονομασία IO & Access" (είναι πλέον δυνατό να καταχωρηθούν ονομασίες και για τα 9 ΙΟ έναντι των 3 που ίσχυε έως τώρα)
 • Στις ρυθμίσεις μπήκε επιλογή "Υπάρχουν Controllers". Αφορά εγκατάσταση χωρίς το μηχανισμό αποστολής ενδείξεων κλειδιών, θερμοκρασιών κλπ. Έτσι λειτουργούν μόνο οι αυτοματισμοί (σε συνδυασμό με την παραπάνω επιλογή - προκαθορισμένη τιμή: ΝΑΙ)

 • Στις ρυθμίσεις μπήκε επιλογή "Στήλες αυτοματισμών αντί συναγερμών" για να εμφανίζονται στήλες των αυτοματισμών (αντί των ενδείξεων συναγερμών κλπ). Οι αυτοματισμού που είναι τύπου manual, μπορούν να αλλάζουν από τον κεντρική οθόνη αντί να ανοίγει το παράθυρο κάθε δωματίου (προκαθορισμένη τιμή: ΟΧΙ)
  Σημείωση: παρόμοια ρύθμιση υπάρχει και στο τερματικό (ανεξάρτητη της επιλογής του κεντρικού που σημαίνει ότι στο κεντρικό μπορούμε να εμφανίζουμε τις ενδείξεις συναγερμών και άλλα, ενώ σε ένα τερματικό να εμφανίζουμε τις ενδείξεις των ΙΟ) από "Ρυθμίσεις Σύνδεσης Τερματικού" -> "Στοιχεία Τερματικού" -> "Show IO columns instead of alarms and others"
 • Στην γραμμή κατάστασης εμφανίζεται ένδειξη χρήσης της CPU (%).
 • Διάφορες μικροδιορθώσεις / βελτιώσεις